KOBADRILL
Profesjonalne studnie
Etapy wykonania studni
Copyright C 2018 Kobadrill
1. Określenie miejsca odwiertu.
2. Wykonianie odwiertu i znalezienie warstwy wodonośnej.
3. Osadzenie rur studziennych wraz z filtrem.
4. Wykonanie warstwy filtruącej za pomocą obsypki żwirowej.
5. Pompowanie oczyszczające studnię,
6. Określenie wydajności studni.
7. Zabezpieczenie studni do momentu jej uruchomienia.
Etap I
Etap II
1. Określenie metody zabudowy studni.
2. Dobór pompy i pozostałych urządzeń niezbędnych do funkcjonowanie studni.
3. Zabudowa studni.
4. Osadzenie pompy wraż z szeczelną głowicą studzienną.
5. Wykonanie przyłącza do domu
6. Podłączenie zbiornika hydroforowego wraz z automatyką sterującą pracą pompy.